Terapi som hjelper unge!

Svært mange unge drar nytte av terapi idag. Kanskje fordi det har blitt greit å snakke om indre følelser, også for gutter? Kognitiv adferdsterapi gir gode resultater. Denne terapien kan derfor være en ny vei for mange unge som ikke ser mening med livet, har destruktive tanker eller en vanskelig hverdag.

28 May 2021